سال هفتم- شمارۀ ۸- بهار و تابستان ۱۳۸۰

سال هفتم- شمارۀ ۸- بهار و تابستان ۱۳۸۰

 ·        سخن سردبیر 

·        طراحی صنعتی ومحیط زیست/عزیز گسیلی 

·        گروه ماهر وطراحی کمینه گرا/محمد رزاقی 

·        طراحی جهانی چیست؟/سیدرضا لاهیجی 

·        خداحافظ قرن بیستم/علی علیزاده طارمسری 

·        زیبایی بصری در طراحی صنعتی/هادی جمالی 

·        طراحی صنعتی در هنرستانهای عای،دانشگاه ها ودانشکده های جهان(رویال کالج لندن)/سیدرضا مرتضایی 

·        رقابت آزاد،اقتصاد غیرنفتی وطراحی صنعتی،راه حل مشکلات کشور/حسین صالحی 
ارتباط/عباس افتخاری 

·        IKEA پرفروشترین شرکت مبلمان جهان/نسیم رز 

·        یک اسباب بازی خوب/شکوفه میرزارضی 

·        برترین های طراحی صنعتی2000/نسیم رز-مینو ضیایی،لیلا موحدیان 

·        فناوری/سید امیر محمودی تبریزی 

·        سهراب وثوقی در ایران/سیدرضا مرتضایی 

·        گذری بر نمایشگاه طراحی صنعتی دانشگاه تهران/حمید فتح اللهی 

·        بررسی چالشهای طراحی وتجارت/حمید فتح اللهی 

·        طراحان ایرانی 

·        طراحی وتولید/عزیز گسیلی-پریسا سلیمانزاده اردبیلی 

·        پیشکسوتان تاریخ طراحی(3)/سید رضا مرتضایی 

·        آشنایی با منابع جدید 

·        شناسنامه جدید