سال دوم- شمارۀ ۲ و ۳- تابستان و پاییز۱۳۷۳

سال دوم- شمارۀ ۲ و ۳- تابستان و پاییز۱۳۷۳


 

·        بهترین پروژه های طراحی صنعتی 

·        یادداشتی از مدیر مسئول ما:دانشجویان ما 

·        سخن سردبیر:تلاش برای فردایی بهتر 

·        طراحی صنعتی در صنایع کشور:ایران خودرو 

·        حضور مجله دستاورد در گردهمایی آموزشی(نقش طراحی صنعتی در طراحی بدنه خودرو )

·        آشنایی با طراحان نامی معاصر۱(جورجتو جوجارو)

·        گسترش رشته طراحی صنعتی در دانشگاههای ایران 

·        طراحی صنعتی در هنرستانهای عالی،دانشگاه ها وپژوهشکده های جهان(2 )

·        هیدرو دینامیکس در طراحی خودرو 

·        انجمن طراحی صنعتی ایران کار خود را آغاز کرد 

·        کوشش در نوآوری (گزارشی از بازدید ریاست جمهوری از ۱۸۰ پروژه طراحی صنعتی)

·        به سوی هنر وخلاقیت 

·        اطلاعاتی برای طراحی صنعتی:روش‌های برخورد با منابع اطلاعاتی 

·        رنگ در طراحی صنعتی 

·        گوشزدهایی برای کاربرد رنگ از دیدگاه طراحی صنعتی 

·        دادوستد با طبیعت 

·        ضرورت شناخت مواد مدرن وروشهای ساخت 

·        تعدادی از بهترین طرحهای صنعتی آی دی سال1992 

·        نخستسن ترابری‌های زمین 

·        ارگونومی 

·        طراحان ایتالیا وارثان راه لئوناردو (تحقیقی درباره طراحی ایتالیایی وسبک ممفیس )

·        نقش طراحی صنعتی در ورزش 

·        آشنایی با نمونه سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد طراحی صنعتی(۲ )

·        دانش آموختگان رشته طراحی صنعتی در ایران 

·        کاریابی در طراحی صنعتی(۱)