فراخوان ارسال مقاله

 

فــــــراخوان ارسال مقاله 

 

نشریۀ دستاورد برآن است که دامنۀ وسیعی از انواع مقالات پژوهشی،‌ مروری، ‌ترویجی،‌ جُستار و نقد در حوزۀ دیزاین را برای مخاطبان خود به چاپ برساند. از اساتید و دانشجویان علاقمند به حوزه‌های پژوهش دیزاین دعوت می‌شود تا مقالات خود را برای نشریه ارسال فرمایند.

از آنجایی‌که هر یک از این مقالات، دارای ساختارهای ویژۀ خود هستند،  نویسندگان محترم می‌توانند شیوه‌نامۀ اختصاصی مرتبط با نوع مقالۀ خود را از طریق وبگاه نشریۀ دستاورد دانلود و درتنظیم و تدوین مقالۀ خود رعایت فرمایند.
 

 

/پذیرای مقالات خوب شما در حوزه‌های مرتبط با دیزاین هستیم./