راهنمای نویسندگان

فایل‌های مورد نیاز نویسندگان

 

 راهنمای نویسندگان (شیوه‌نامۀ نگارش مقالات)          اطلاعات نویسندگان                 کتاب دستور خط فارسی              کتاب فرهنگ املایی فارسی

 

 

راهنمای نویسندگان (شیوه‌نامۀ نگارش مقالات)

مــقدمـه

دستاورد بر آن است که دامنۀ وسیعی از انواع مقالات پژوهشی، مروری، ترویجی، جُستار و نقد در حوزۀ دیزاین را برای مخاطبان خود منتشر کند و از آن‌جایی‌که هر یک از این مقالات، دارای ساختارهای ویژۀ خود هستند استخراج و رعایت یک شیوه‌نامه و فرایند داوری ثابت برای تمام انواع این مقالات ممکن نیست. بنابراین ضروری است نویسندگان محترم، ضمن مطالعه و رعایت شرایط عمومی پذیرش مقاله که در انتهای همین شیوه‌نامه درج شده، تعریف و شیوه‌نامۀ اختصاصی نوع مقاله خود را مطالعه و در تنظیم و تدوین مقاله رعایت فرمایند. البته ارائۀ تعریف جامع و مانعی از انواع مقاله‌ها در حوزه‌های گستردۀ دیزاین، کار چندان ساده‌ای نیست لیکن جهت آشنایی کلی نویسندگان با تعاریف نشریۀ دستاورد از انواع مقالات، توصیف مختصری از هریک از انواع آن‌ها در ادامه ارائه شده است. بدیهی است که این تعریف و ساختار، مبنای داوری مقاله ارائه شده قرار خواهد گرفت.

 

تــعریف انـواع مـقالات و شـیوه‌نامه‌های اخـتصاصی تـدوین هـر یـک از آن‌ها

· شـیوه‌نامۀ تـدوین مـقالات پـژوهشی

مقالۀ پژوهشی، نوشتاری است علمی و اکتشافی که براساس جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مرتبط تدوین شده باشد. حداقل بخش‌های لازم برای مقالات ترویجی عبارتند از: عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه (بیان استدلالی چرایی موضوع مورد پژوهش و مرور ادبیات موضوعی)، روش پژوهش (تشریح چرایی و طراحی پژوهشی مشتمل بر معرفی سوالات پژوهشی و/یا فرضیه‌ها و ابزارها)، جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل نتایج، بحث، جمع‌بندی (طرح سودمندی و بداعت یافته‌های پژوهش). سایر بخش‌های مقاله را (مثل تصدیق و قدردانی، منابع، و نظایر این‌ها) بر اساس شیوه‌نامۀ عمومی تدوین مقاله تنظیم فرمایید.

 

· شـیوه‌نامۀ تـدوین مـقالات ترویجی

مقالۀ ترویجی، نوشتاری است علمی که به‌منظور آموزش، تبلیغ یا ترویج موضوعی نگاشته شده باشد. حداقل بخش‌های لازم برای مقالات ترویجی عبارتند از: عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه (بیان ضرورت، چرایی و سیرتحول موضوع مورد بحث در سطح ملی و بین‌المللی)، طرح بدنۀ اصلی مقاله مشتمل بر معرفی موضوع بحث و ربط و کاربرد آن با حرفۀ دیزاین. سایر بخش‌های مقاله را (مثل تصدیق و قدردانی، منابع، و نظایر این‌ها) بر اساس شیوه‌نامۀ عمومی تدوین مقاله تنظیم فرمایید.

 

· شـیوه‌نامۀ تـدوین مـقالات مروری

مقالۀ مروری، نوشتاری است علمی که براساس تحلیل استدلالی منابع مکتوب و معتبر به رشتۀ تحریر در آمده باشد. حداقل بخش‌های لازم برای مقالات مروری عبارتند از: عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه (تعیین اهداف و مبانی نظری مطالعه چرایی و روش انجام چگونگی)، تحلیل مطالعات پیشین با توجه به اهداف و نیازشناسی (ارزشیابی انتقادی آن‌ها و ایجاد نگرشی جامع و آینده‌نگر از ادبیات پژوهش)، نتیجه‌گیری و جمع‌بندی (مشتمل بر جهت‌گیری پژوهش‌های آینده در این حوزه) و نتایج مطالعات قبلی، ترجیحا در قالب جداول و نمودارهایی که تعیین‌کنندۀ آراء، رویکردها، الگوها و ترندهای مطرح هستند. مفهوم‌محور بودن تحلیل و نوشتار (بررسی و تحلیل مفاهیم پرداخته شده در ادبیات مورد مطالعه) در مقابل نویسنده‌محور بودن آن از الزامات اصلی پذیرش این دسته از مقالات است. سایر بخش‌های مقاله را (مثل تصدیق و قدردانی، منابع، و نظایر این‌ها) بر اساس شیوه‌نامۀ عمومی تدوین مقاله تنظیم فرمایید.

 

· شـیوه‌نامۀ تـدوین مـقالات جُستار

جستار، نوشتاری است که به طرح دیدگاه‌ مبتنی بر تجربه‌های کارشناسانۀ یک نویسنده می‌پردازد. جستارها می‌توانند بنا به موضوع و هدف نویسنده توصیفی و/یا مجادله‌ای (argumentative) باشند. حداقل بخش‌های لازم برای تدوین جستارها عبارتند از: عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، مبانی نظری بحث به همراه طرح ادبیات موضوعی زمینه، طرح بحث و نتیجه‌گیری (سودمندی موضوع راه پیش رو). سایر بخش­های مقاله را (مثل تصدیق و قدردانی، منابع، و نظایر این‌ها) بر اساس شیوه‌نامۀ عمومی تدوین مقاله تنظیم فرمایید.

 

· شـیوه‌نامۀ تـدوین نقد

نقد، نوشتاری است استدلالی و تحلیلی از ارزیابی شایستگی‌ها و نقصان‌های یک اثر، مفهوم، موضوع یا تئوری. حداقل بخش‌های لازم برای یک مقالۀ نقد عبارتند از: عنوان، مقدمه (تشریح کامل اثر یا موضوع مورد نقد به‌همراه توصیف مبانی نظری ابزار نقد)، ارزشیابی انتقادی و نظاممند از بخش‌های گوناگون اثر و جمع‌بندی با هدف مختصات‌یابی ویژگی‌های اثر در بوم یا زمینۀ مربوطه و ارائۀ پیشنهادها. نشریۀ دستاورد، در حوزه‌های ترویجی نقد، نقد محصول و اثر، نقد مفاهیم/رویکردها و نقد کتاب مقاله می‌پذیرد. سایر بخش‌های مقاله را (مثل تصدیق و قدردانی، منابع، و نظایر این‌ها) بر اساس شیوه‌نامۀ عمومی تدوین مقاله تنظیم فرمایید.

 

 شــــیوه‌نامۀ عـــمومی تـــدوین مـــقالات

۱. مقاله‌ها، منحصراً پس از انجام فرایند داوری و تصویب، به چاپ خواهند رسید.

۲. کلیه مسئولیت­های علمی و حقوقی مرتبط با محتوای مقاله، به عهدۀ نویسنده خواهد بود.

۳. مقاله‌های ارسالی نباید قبلاً در نشریه دیگری به چاپ رسیده باشند و/یا به‌طور همزمان برای نشریۀ دیگری ارسال شده باشند.

۴. مقاله باید بدون نام نویسنده و با دو فرمت DOCX و PDF به پست ‌الکترونیکی دستاورد ارسال شود. مشخصات نویسندگان به‌طور جداگانه در فایل «اطلاعات نویسندگان» که در بخش راهنمای نویسندگان وبگاه موجود است ثبت و ارسال شود.

۵. کلیۀ تصاویر استفاده شده در مقاله، باید با وضوح ۳۰۰ dpi و حداکثر در اندازۀ A5 جداگانه ارسال شوند.

۶. به‌منظور انطباق محتوای بصری مقاله‌ها (نظیر بخش‌های تصویری، نموداری، جدولی و ...) با پیکربندی و گرافیک صفحات نشریۀ دستاورد، فایل‌های Excel و MS Word جداول و نمودارها باید به همراه مقاله ارسال شوند. اگر محتوای بصری مقاله‌ها درر  نرم‌افزارهای گرافیکی ترسیم شده‌باشند ارسال فایل‌های لایه‌باز آن‌ها نیز الزامی است.

۷. معیار ویرایش متون، شیوه‌نامۀ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است و دستاورد در ویرایش و تغییر رسم‌الخط مقاله‌ها مختار است. برای دانلود شیوه‌نامۀ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، لطفاً به بخش راهنمای نویسندگان در وبگاه دستاورد مراجعه فرمایید.

۸. بیشینۀ تعداد واژگان بخش چکیدۀ فارسی و انگیسی، ۲۵۰ کلمه و کل مقاله (بدون احتساب چکیده‌ و منابع) ۴۰۰۰ کلمه می‌باشد.

۹. اسامی خاص، اصطلاحات انگلیسی و توضیحات باید در متن، شماره‌گذاری شده و معادل لاتین و توضیحات آن‌ها در بخش پی‌نوشت‌ قرار داده شود.

۱۰.نشریۀ دستاورد، تنها مقالاتی را می‌پذیرد که شیوۀ درج منابع درون متنی و فهرست منابع مقاله، APA باشد.

۱۱. شیوۀ ارجاع‌دهی درون‌متنی:
نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شمارۀ صفحه (در صورت لزوم)
مثال: (حری، ۱۳۸۱، ص ۲۰۲)  | (VandenBos, 2007, p.328)

۱۲. شیوۀ ارجاع‌دهی در فهرست منابع (انتهای مقاله):
مقالات:  نام خانوادگی، نام (سال). نام مقاله. نام نشریه، دوره (شماره)، شمارۀ صفحات مقاله در نشریه.
مثال: میثاقی، مهوش (۱۳۸۲). مطالعه علل اضطراب دختران مدرسه راهنمایی ارشاد کرمان. روانشناسی امروز، ۵(۴)، ۴۵-۶۲.
Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the United States and its implications for local law enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73-82.
کتاب‌ها: نام خانوادگی، نام (سال). نام کتاب (ویرایش). محل چاپ: انتشارات.
مثال: حری، عباس (۱۳۸۱). آئین نگارش علمی (ویرایش ۳). تهران: دبیرخانۀ هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور.

VandenBos, G. R. (Ed.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington, DC: American Psychological Association.

۱۳. در بررسی و تصمیم‌گیری موارد اخلاقی مرتبط با امر نشر و پژوهش، معیار نشریۀ دستاورد «منشور و موازین اخلاق پژوهش» از انتشارات معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد.