دومین جلسۀ نشریۀ دستاورد با نمایندگان دانشجویی دانشگاه‌ها

۰۲ آذر ۱۳۹۵ | ۱۹:۵۹ کد : ۱۲۴۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۹۲
دومین جلسۀ نشریۀ دستاورد با نمایندگان دانشگاه‌ها در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۵ در دفتر نشریات دانشکدۀ هنرهای کاربردی دانشگاه هنر برگزار شد.
دومین جلسۀ نشریۀ دستاورد با نمایندگان دانشجویی دانشگاه‌ها

دومین جلسۀ نشریۀ دستاورد با نمایندگان دانشگاه‌ها با حضور خانم‌ها سحر محمدی (معاون سردبیر نشریه)، نسیم نقیب زاده (مدیر داخلی)، روشنک حقیقی (سرپرست بخش نمایندگان دانشجویی)، سوگند رز ( نمایندۀ کارشناسی دانشگاه الزهرا)، نگار نجیمی ( نمایندۀ کارشناسی ارشد دانشگاه هنر) و آقایان بابک رامشه ( نمایندۀ کارشناسی دانشگاه آزاد تهران – غرب) ویوسف محمدزاده (نمایندۀ کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران ) در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۵ در دفتر نشریات دانشکدۀ هنرهای کاربردی دانشگاه هنر برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان به نقد شمارۀ ۳۴ نشریه پرداختند و بارخوردهای مثبت و منفی دربارۀ نشریه را از سوی هم‌دانشگاهی‌های خود ابلاغ کردند. در ادامه، جلسه به نظرخواهی اعضا در مورد انتخاب موضوع چالشخانۀ شمارۀ بعد (شمارۀ۳۵/فصلنامۀ پاییز)، تالار خط، طرح روی جلد، محتوا و دیگر موارد مشابه گذشت.