سال ۲۶، شمارۀ ۳۴، تابستان ۱۳۹۵

شماره پروانۀ انتشار ۷۰۳۸۱
شمارۀ سریال استاندارد بین المللی 0840 - ISSN 1025
 
 
 
 
 
 
یاسمن خداداده، امیر فلامک حاجی‌حسینی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstracts

 

 

 

آدرس : تهران خیابان حافظ خیابان شهید سرهنگ سخایی بعد از تقاطع ۳۰ تیر شماره ۵۶
کد پستی : ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸
تلفن : ۵-۶۶۷۳۳۴۰۱
نمابر : ۶۶۷۲۸۰۰۰
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه هنر می باشد. طراحی وب سایت : A.C.A Co .